Wielkanoc > www.swieta.wielkanocne.pl
Loading

Święta Wielkanocne

Easter

Easter, also known as Pascha , the Feast of the Resurrection, the Sunday of the Resurrection, or Resurrection Day, is the most important religious feast of the Christian liturgical year, observed between late March and late April (early April to early May in Eastern Christianity). It celebrates the resurrection of Jesus, which his followers believe occurred on the third day after his death by crucifixion some time in the period AD 27 to 33 (see Good Friday). In the Roman Catholic Church, Easter is actually an eight-day feast called the Octave of Easter.

Wielkanoc

Nowości

Warszawa,kraków,Kleparz,Ogłoszenia

Popiół jako symbol

Pokutnicy

Środa popielcowa i post

Wielkanoc

Wielka Sobota

O Wielkiej Sobocie

Wielki Piątek - śmierć Jezusa

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Msza wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku

Triduum Paschalne

Wielki Tydzień

Wielki Post

O przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych

Elementy Wigilii Paschalnej

Jak zaczęto świętować Zmartwychwstanie?

Wigilia Paschalna

Środa popielcowa

szkolenia jezykowe, kursy dla firm, język przez skype
agencja tłumaczeń, tłumaczenia, tłumacze kraków

Msza wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku

Msza wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku

"Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoja krew, dał apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali".

Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawuje się w godzinach wieczornych, w czasie bardziej sprzyjającym czynnemu uczestnictwu miejscowej wspólnoty. Mogą ją koncelebrować wszyscy prezbiterzy, choćby tego dnia koncelebrowali już Mszę Krzyżma, albo też mieli obowiązek sprawowania drugiej Mszy dla dobra wiernych.

Z racji duszpasterskich miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności - nawet w godzinach rannych, lecz tylko dla tych wiernych, którzy w żaden sposób nie mogą wziąć udziału w Mszy wieczornej. Należy jednak czuwać nad tym, aby te Msze nie były sprawowane dla pożytku prywatnego osób lub małych grup specjalnych i aby nie stwarzały przeszkody dla Mszy głównej.

Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła zakazuje się odprawiać wszelkich Mszy bez udziału ludu.

Przed Mszą Tabernakulum powinno być zupełnie puste. Hostie do komunii powinny zostać konsekrowane podczas samej Ofiary . Należy konsekrować tyle chleba, by wystarczyło także do udzielania komunii św. w dniu następnym.

W celu przechowania Najświętszego Sakramentu należy przygotować i urządzić kaplicę, tak, aby sprzyjała medytacji. Jej wystrój winien być surowy i skromny, zgodnie z liturgią tych dni. Należy unikać wszelkich nadużyć i usunąć je . Jeśli tabernakulum znajduje się w kaplicy oddzielonej od głównej nawy, wypada w niej przygotować miejsce złożenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jeśli istnieje taki miejscowy zwyczaj, podczas śpiewu "Chwała na wysokości Bogu" uderza się w dzwon; po skończeniu tego śpiewu dzwony milkną aż do "Chwała na wysokości" w Wigilie paschalną, chyba że Konferencja Biskupia lub miejscowy ordynariusz, zależnie od okoliczności, inaczej postanowi 56. W tym samym czasie gra na organach i na innych instrumentach jest dozwolona tylko dla podtrzymania śpiewu.

Odbywające się zgodnie z tradycją obmycie nóg wybranym mężczyznom oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Wypada tę tradycję zachować i wyjaśnić właściwy jej sens.

Dary dla ubogich, zwłaszcza zebrane w czasie wielkopostnym jako owoce pokuty, należy przynieść w procesji na przygotowanie darów, podczas, gdy lud śpiewa "Gdzie miłość wzajemna i dobroć".

Jest rzeczą stosowną, jeżeli w czasie Komunii diakoni i akolici albo szafarze nadzwyczajni biorą ze stołu ołtarzowego Eucharystię, aby potem zanieść ją do chorych, którzy mają przyjąć komunię św. w domu. W ten sposób chorzy mogą się głębiej złączyć z kościołem sprawującym Eucharystię.

Po modlitwie po Komunii formuje się procesja: na jej czele idzie usługujący z Krzyżem, następnie idą usługujący z zapalonymi świecami i z kadzidłem. Przez kościół zanosi się Najświętszy Sakrament do miejsca, gdzie będzie przechowywany. W tym czasie śpiewa się hymn: "Sław, języku, tajemnicę" lub inna pieśń eucharystyczną.

Przeniesienie i złożenie Najświętszego Sakramentu nie może się odbyć, jeżeli w tym samym kościele nie ma być sprawowana w Wielki Piątek liturgia ku czci Męki Pańskiej.

Najświętszy Sakrament należy złożyć w zamkniętym tabernakulum lub w skrzynce (capsa). Nigdy nie należy go wystawiać w monstrancji.

Tabernakulum lub skrzynka nie powinny mieć kształtu grobu; należy unikać samego wyrażenia "grób": Kaplica złożenia (repozycji) nie przygotowuje się w celu przedstawienia "Pańskiego pogrzebu", lecz w celu przechowania chleba eucharystycznego do rozdzielania Komunii w Męki Pańskiej.

Należy zaprosić wiernych, aby po Mszy Wieczerzy Pańskiej poświęcili stosowna część nocy na adorację Najświętszego Sakramentu uroczyście przechowywanego w tym dniu w kościele. Zależnie od okoliczności podczas trwania adoracji eucharystycznej można odczytać jakąś część Ewangelii wg św. Jana (rozdz. 13 - 17).

Po północy jednak adoracja winna się odbywać bez zewnętrznej okazałości, ponieważ rozpoczął się już dzień Męki Pańskiej.

Po Mszy obnaża się ołtarz, przy którym była sprawowana. Wypada okryć krzyże w kościele czerwoną lub fioletową zasłoną, chyba, że uczyniono to już w sobotę przed V Niedzielą Wielkiego Postu. Nie należy zapalać lamp przed obrazami Świętych.

Z listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych

Powrót