Wielkanoc > www.swieta.wielkanocne.pl
Loading

Święta Wielkanocne

Easter

Easter, also known as Pascha , the Feast of the Resurrection, the Sunday of the Resurrection, or Resurrection Day, is the most important religious feast of the Christian liturgical year, observed between late March and late April (early April to early May in Eastern Christianity). It celebrates the resurrection of Jesus, which his followers believe occurred on the third day after his death by crucifixion some time in the period AD 27 to 33 (see Good Friday). In the Roman Catholic Church, Easter is actually an eight-day feast called the Octave of Easter.

Wielkanoc

Nowości

Warszawa,kraków,Kleparz,Ogłoszenia

Popiół jako symbol

Pokutnicy

Środa popielcowa i post

Wielkanoc

Wielka Sobota

O Wielkiej Sobocie

Wielki Piątek - śmierć Jezusa

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Msza wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku

Triduum Paschalne

Wielki Tydzień

Wielki Post

O przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych

Elementy Wigilii Paschalnej

Jak zaczęto świętować Zmartwychwstanie?

Wigilia Paschalna

Środa popielcowa

szkolenia jezykowe, kursy dla firm, język przez skype
agencja tłumaczeń, tłumaczenia, tłumacze kraków

Elementy Wigilii Paschalnej

Elementy Wigilii Paschalnej

Podkreślenie znaczenia paschału znalazło swój wyraz w ozdabianiu go. W XII wieku spotykamy zwyczaj kreślenia znaku krzyża i dwóch liter alfabetu greckiego: alfa i omega, a także umieszczenia w paschale ziaren kadzidła. Późniejszym elementem wigilii paschalnej było błogosławienie ognia. Łączyło się to z rzymskim zwyczajem przechowywania ognia z Wielkiego Piątku na użytek w Wigilii Paschalnej. W VIII w., tam gdzie nie stosowano tego zwyczaju, zaistniała konieczność „nowego” ognia celem zapalenia paschału. Zwyczaj ten powstał w Galii i Irlandii. Jego pochodzenie nie jest jasne.

Innym elementem Wigilii Paschalnej było udzielanie sakramentu chrztu świętego i bierzmowania, poprzedzone procesją do chrzcielnicy. Poświęceniu wody chrzcielnej towarzyszyły: kreślenie znaku krzyża i zanurzanie paschału. W późniejszym czasie dołączono także rozdzielanie wody w czterech kierunkach, dotykanie dłonią, pokropienie zgromadzonych i inne. Wszystkie one znalazły się w Mszale z 1570 roku. Po namaszczeniu ochrzczonych następowało sprawowanie Eucharystii – anamnezy zmartwychwstania Chrystusa.

Od VIII wieku zaświadczone jest błogosławienie w Wigilię Paschalną pokarmów, które szczególnie rozwinęło się w Galii i Frankonii. Kształtująca się liturgia Wigilii Paschalnej dzięki układowi perykop skrypturystycznych pogłębiła historiozbawczy wymiar misterium Chrystusa. Sakramenty inicjacji były ukonkretnieniem i aktualizacją wydarzenia zbawczego. Rozwinięte elementy błogosławieństwa światła i ognia uwypukliły symbolikę paschalną przechodzenia z ciemności do światłości.

Powrót